Hetty Draayer | Meditatieleraar

Click here to edit subtitle

Meditatie vanuit het 'kosmisch oog' 

Hetty Draayer richtte nooit een beweging op maar benadrukte dat zij een manier doorgaf om je innerlijke weg te gaan, je echte eigen weg tot zelfstandigheid, niet vanuit het ego (het ‘denkende, willende en emotionele ik’) maar ‘open tussen aarde en hemel’ vanuit ieders eigen innerlijke leiding/ inspiratie. Centraal op die weg staat het ademen vanuit het ‘kosmisch oog’, een uitbreiding van het ‘Qi (chi)-punt’, een nog dieper/lager in het bekken gelegen punt dan het ‘hara-punt’. Het kosmisch oog is ‘het kruispunt van de energieën van aarde en hemel, van 'yin en yang’ en werkt als een poort (doorlaatbare plaats) door het heiligbeen, tussen de ruimte in het lichaam en de kosmische ruimte om het lichaam heen.


Als we vanuit deze plek ademen, oefenen/mediteren en leren leven, gaan in de woorden van Hetty Draayer ‘alle poriën van de huid open, wordt ons lichaam in energie getransformeerd en vibreren al onze cellen in harmonie met de kosmische energie die door ons heen stroomt. Dat is een wonderbaarlijke ervaring die genezend en zuiverend door ons heen werkt. We zijn dan niet meer begrensd door een gesloten, niet-ademende huid, maar één met de kosmische energie, met de kosmische adem, met God.’

Integrale ontwikkelingsweg

De innerlijke weg vanuit het kosmisch oog vormt een integrale benadering voor spirituele ontwikkeling, waarin lichaam, ziel en geest worden getransformeerd tot één onverdeeld geheel dat ook wordt ervaren als één met het grote geheel, de kosmos. Dit is in de visie van Hetty Draayer alleen mogelijk als men niet primair leeft vanuit één chakra (energiecentrum) maar vanuit het centrum dat alle chakra’s en ook alle daarmee verbonden lagen van bewustzijn en energie verenigt: het kosmisch oog. De serie oefeningen die Hetty Draayer in de loop van ruim 25 jaar heeft aangereikt bestrijkt hiermee alle dimensies, trillingsfrequenties of ‘lichamen’ van ons ‘multidimensionale wezen’, van integratie van de schaduw in het persoonlijke zelfbewustzijn tot en met kosmisch bewustzijn en de diepste mystieke ervaring ‘waarin alles niets is, en niets alles’.


Grondslagen van de benadering

De wortels van deze benadering reiken via o.a. de Essenen tot in het oude China (acupunctuur, Qigong, taoïsme) en dateren zelfs van de periode vóór het oude Egypte. Hetty Draayer zei soms dat haar werk in feite berust op oeroude kosmische wetten, zoals die van de heilige geometrie. Hoewel er ook verwantschap is met de Tibetaanse en Indiase yoga is de weg vanuit het kosmisch oog sterk gericht op ‘centeren’ en ‘aarden’, en op het ontvangen van genezend licht van boven dóór en om het lichaam heen tot in de aarde onder de voeten (de ‘mantel van liefde’). Hiermee worden ook problemen als gevolg van naar boven opstuwende energie uit de bekkenbron (kundalini) voorkomen of afgebouwd. In vooral de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw zochten veel yogaleraren en therapeuten, zowel in de reguliere als in de alternatieve gezondheidszorg, een verdieping van hun werk in deze benadering. Nog tot ver in de 21ste eeuw worden de oefeningen van Hetty Draayer doorgegeven door haar leerlingen in met name Nederland en Duitsland, terwijl ook andere hulpverleners elementen uit haar benadering hebben geïntegreerd in hun eigen werk. [1] [2]